Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bilance atmosféry tepelná
součet radiační bilance atmosféry, množství tepla uvolňovaného, resp. spotřebovávaného při fázových přechodech v atmosféře, a tepla, které přechází mezi atmosférou a zemským povrchem turbulentní výměnou. Tepelná bilance atmosféry se vztahuje buď ke sloupci atmosféry o jednotkovém horiz. průřezu a výšce rovné tloušťce atmosféry, nebo k celé atmosféře Země. Úhrn celkové tepelné bilance atmosféry za delší období je prakticky roven nule.
angl: heat balance of the atmosphere slov: tepelná bilancia atmosféry něm: Wärmebilanz der Atmosphäre f, Wärmehaushalt der Atmosphäre m fr: bilan thermique de l'atmosphère m rus: тепловой баланс атмосферы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: