Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

slunovrat zimní
viz slunovrat.
angl: winter solstice; slov: zimný slnovrat; něm: Wintersonnenwende; rus: зимнее солнцестояние  2019
podpořila:
spolupracují: