Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radiogoniometr
zařízení k určování směru cíle pomocí radiogoniometrie. Skládá se obvykle z úzkosvazkové antény otočné v horní polosféře, z radiopřijímače a všech technických zařízení nutných pro zpracování a indikaci signálu.
Termín se skládá z komponentu radio- (viz radiace) ve smyslu „používající rádiové vlny“, řec. γωνία [gónia] „úhel“ a μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: radio direction finder, radiogoniometer; slov: rádiogoniometer; něm: Funkgoniometer n; rus: радиогониометр  1993-a2
podpořila:
spolupracují: