Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anemoklinometr
přístroj určený k měření sklonu vektoru větru vzhledem k horiz. rovině. V Česku se nepoužívá.
Termín se skládá z řec. ἄνεμος [anemos] „vítr“, κλίνειν [klinein] „naklánět“ a μέτρον [metron] „míra, meřidlo“. 
angl: anemoclinometer; slov: anemoklinometer; něm: Anemoklinometer n; fr: anémoclinomètre m; rus: анемоклинометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: