Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

adiabata nasycená
křivka na termodynamickém diagramu, vyjadřující vztah mezi dvěma stavovými proměnnými (zpravidla mezi teplotou a tlakem) při adiabatickém dějinasyceném vzduchu, který může obsahovat i zkondenzovanou vodu v kapalné fázi. Protože rozdíl mezi nasycenou adiabatou a pseudoadiabatou je velmi malý, na termodynamickém diagramu se nasycené adiabaty nezakreslují a pro znázornění adiabatického děje v nasyceném vzduchu se používají pseudoadiabaty. V americké terminologii se nasycená adiabata označuje jako vlhká adiabata.
angl: moist adiabat, saturated adiabatic , wet adiabat, wet adiabatic slov: nasýtená adiabata něm: Sättigungsadiabate f rus: влажная адиабата fr: adiabatique saturée f, adiabatique saturée f, pseudoadiabatique f, isoligne pseudoadiabatique f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: