Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Medard
slov: Medard; rus: Медард  1993-a1
podpořila:
spolupracují: