Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

světlo popelavé
jas temné části měsíčního kotouče po novu, vyvolaný slunečním zářením odraženým od Země a její atmosféry.
angl: earthlight, earthshine slov: popolavé svetlo něm: Erdlicht n, Erdschein m rus: пепельный свет  1993-a1
podpořila:
spolupracují: