Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

světlo popelavé
jas temné části měsíčního kotouče po novu, vyvolaný slunečním zářením odraženým od Země a její atmosféry.
angl: earthlight, earthshine; slov: popolavé svetlo; něm: Erdlicht n, Erdschein m; rus: пепельный свет  1993-a1
podpořila:
spolupracují: