Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

úhel zenitový
syn. vzdálenost zenitová – úhlová vzdálenost určitého bodu nebo objektu na nebeské sféře od zenitu, tedy velikost úhlu mezi polopřímkami směřujícími z místa pozorování k zenitu a k danému bodu, resp. ke středu daného objektu. Doplněk zenitového úhlu do 90° se nazývá výška nad obzorem.
angl: zenith angle něm: Zenitwinkel m rus: зенитный угол  2019
podpořila:
spolupracují: