Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hladina kondenzační
hladina v atmosféře, určená svou výškou, popř. tlakem vzduchu, v níž se vzduch stává nasyceným vodní párou při adiabatickém ději. Přechod do nasyceného stavu je vyvolán ochlazením vzduchu při adiabatické expanzi. Podle podmínek, za nichž adiabatický děj probíhá, rozlišujeme kondenzační hladinu výstupnou, konvekční a turbulentní. Viz též kondenzace vodní páry.
angl: condensation level slov: kondenzačná hladina rus: уровень конденсации něm: Kondensationsniveau n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: