Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hladina kondenzační
hladina v atmosféře, určená svou výškou, popř. tlakem vzduchu, v níž se vzduch stává nasyceným vodní párou při adiabatickém ději. Přechod k nasycení je vyvolán ochlazením vzduchu při adiabatické expanzi. Podle podmínek, za kterých adiabatický děj probíhá, rozlišujeme kondenzační hladinu výstupnou, konvekční a turbulentní. Viz též kondenzace vodní páry.
angl: condensation level slov: kondenzačná hladina něm: Kondensationsniveau n rus: уровень конденсации  1993-a3
podpořila:
spolupracují: