Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

sucho fyziologické
obdoba agronomického sucha, uvažovaného z hlediska fyziologických potřeb jednotlivých druhů rostlin. Některé vlastnosti vody (pevné skupenství, vysoká koncentrace rozpuštěných látek aj.) nebo půdy (malá velikost zrn) totiž rostlinám brání přijímat půdní vodu, jakkoliv jí může být dostatek, přičemž míra tohoto omezení není stejná pro všechny rostlinné druhy.
angl: physiological drought slov: fyziologické sucho něm: physiologische Dürre f rus: физиологическая засуха  1993-a3
podpořila:
spolupracují: