Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konstanta sluneční
angl: solar constant slov: slnečná konštanta rus: солнечная постоянная  1993-a1
podpořila:
spolupracují: