Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konstanta sluneční
angl: solar constant; slov: slnečná konštanta; rus: солнечная постоянная  1993-a1
podpořila:
spolupracují: