Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bodování počasí
hist. pokus o kvantit. vyjádření vhodnosti počasí během světlého dne z hlediska rekreace apod., a to s ohledem na roční období. Ve 30. letech 20. století se touto problematikou zabýval A. Gregor a následně J. Brádka (1967), který takto hodnotil synoptické typy podle typizace povětrnostních situací HMÚ.
slov: bodovanie počasia; rus: классификация погоды  1993-a3
podpořila:
spolupracují: