Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rovnice statiky atmosféry základní
angl: principal static's equation slov: základná rovnica statiky atmosféry něm: statische Grundgleichung f rus: основное уравнение статики атмосферы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: