Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rovnice statiky atmosféry základní
angl: principal static's equation slov: základná rovnica statiky atmosféry rus: основное уравнение статики атмосферы něm: statische Grundgleichung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: