Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rovnice statiky atmosféry základní
angl: principal static's equation; slov: základná rovnica statiky atmosféry; něm: statische Grundgleichung f; rus: основное уравнение статики атмосферы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: