Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

šíření příměsí v atmosféře
souhrnné označení pro rozptyl příměsí v ovzduší a přenos příměsí. Viz též transport znečišťujících příměsí, transmise exhalátů.
angl: spreading of air pollution slov: šírenie prímesí v atmosfére něm: Ausbreitung der Beimengungen in der Luft f, Ausbreitung von Luftverunreinigungen f rus: распространение примесей в атмосфере  1993-a1
podpořila:
spolupracují: