Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota mrznutí
syn. bod mrznutí.
angl: freezing point; slov: teplota mrznutia; něm: Gefrierpunkt m; rus: температура замерзания  1993-a1
podpořila:
spolupracují: