Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

profil tlaku vzduchu vertikální
rozdělení tlaku vzduchu v atmosféře s výškou. Tlak vzduchu s výškou obecně klesá, přičemž za předpokladu hydrostatické rovnováhy je velikost poklesu vyjádřena rovnicí hydrostatické rovnováhy. Vertikální profil tlaku vzduchu má pak obdobně jako vertikální profil hustoty vzduchu exponenciální průběh, přičemž velikost vertikálního tlakového gradientu s výškou klesá; ve studeném vzduchu je pokles tlaku vzduchu rychlejší než v teplém vzduchu. V reálné atmosféře je vertikální profil tlaku vzduchu dále modifikován odchylkami od stavu hydrostatické rovnováhy, k čemuž dochází především v místech intenzívních vertikálních pohybů vzduchu subsynoptického měřítka, např. v konvektivních bouřích. Viz též formule barometrická.
angl: vertical air pressure profile; slov: vertikálny profil tlaku vzduchu; něm: vertikales Luftdruckprofil n; fr: profil vertical de la pression atmosphérique; rus: вертикальный профиль давления воздуха  2023
podpořila:
spolupracují: