Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

meteorologie radarová
syn. meteorologie radiolokační – specializovaná oblast meteorologie, která využívá zákonů šířenírozptylu a zpětného odrazu elmag. energie v atmosféře ke zjišťování výskytu, lokalizace a charakteristik meteorologických radiolokačních cílů, k určování směru a rychlosti jejich pohybu i vývoje pro potřeby zabezpečení hydrometeorologických služeb a pro potřeby externích uživatelů z různých hospodářských odvětví i z veřejnosti. K tomu se využívá měření pomocí radiolokačních prostředků, především meteorologických radiolokátorů. Viz též radiometeorologieklimatologie radarová.
angl: radar meteorology slov: radarová meteorológia něm: Radarmeteorologie f rus: радиолокационная метеорология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: