Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

diagram klimatologický
graf obsahující klimatologické informace. Jde o znázornění jednoho nebo více klimatických prvků nebo veličin v různých souřadnicových soustavách, nejčastěji v pravoúhlé nebo polární soustavě. Viz též klimagram.
angl: climatological diagram slov: klimatologický diagram něm: klimatologisches Diagramm n fr: diagramme climatique m, climagramme m, climatogramme m rus: климатическая диаграмма  1993-a2
podpořila:
spolupracují: