Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradient větru
nesprávné označení pro střih větru.
angl: wind gradient slov: gradient vetra fr: cisaillement du vent m, gradient du vent m rus: градиент ветра, сдвиг ветра  1993-a1
podpořila:
spolupracují: