Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradient větru
nesprávné označení pro střih větru.
slov: gradient vetra rus: градиент ветра, сдвиг ветра fr: cisaillement du vent m, gradient du vent m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: