Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aproximace hydrostatická
zjednodušení reálné situace v atmosféře, kdy se v rovnicích příslušného modelu nebo v aproximacích některých členů těchto rovnic předpokládá stav hydrostatické rovnováhy, tj. přesná platnost rovnice hydrostatické rovnováhy. Uplatnění této aproximace má např. za následek omezení možností realistického zahrnutí procesů souvisejících s vert. pohyby v atmosféře.
angl: hydrostatic approximation; slov: hydrostatická aproximácia; něm: hydrostatische Approximation f, hydrostatische Approximation f; fr: approximation hydrostatique f; rus: гидростатическое приближение  2014
podpořila:
spolupracují: