Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

radiometr družicový zobrazovací
(imager) – obecné označení pro družicové radiometry, jejichž primárním zaměřením je pořizování dvourozměrných polí různých veličin, např. snímků oblačnosti, rozložení pole teplot zemského povrchu, aj.
angl: satellite imager slov: zobrazovací družicový rádiometer rus: спутниковое устройство съёмки, спутниковый датчик съёмки  2014
podpořila:
spolupracují: