Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radiometr družicový zobrazovací
(imager) – obecné označení pro družicové radiometry, jejichž primárním zaměřením je pořizování dvourozměrných polí různých veličin, např. snímků oblačnosti, rozložení pole teplot zemského povrchu, aj.
angl: satellite imager; slov: zobrazovací družicový rádiometer; rus: спутниковое устройство съёмки, спутниковый датчик съёмки  2014
podpořila:
spolupracují: