Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bleskojistka
zařízení sloužící k ochraně el. vedení a el. přístrojů před bleskem. Prudké zvýšení napětí v důsledku úderu blesku způsobí uvnitř bleskojistky el. výboj, který svede energii do země. Viz též hromosvod.
angl: lightning arrester rus: грозовой разрядник  2019
podpořila:
spolupracují: