Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bleskojistka
zařízení sloužící k ochraně el. vedení a el. přístrojů před bleskem. Prudké zvýšení napětí v důsledku úderu blesku způsobí uvnitř bleskojistky el. výboj, který svede energii do země. Viz též hromosvod.
angl: lightning arrester; slov: bleskoistka; rus: грозовой разрядник  2019
podpořila:
spolupracují: