Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sklon atmosférické fronty
úhel, který svírá frontální plocha s horiz. rovinou vedenou ve zvolené výšce. Ve volné atmosféře je tangens sklonu atmosférické fronty řádově roven 1/300 až 1/100, v extrémních případech dosahuje hodnot až 1/50. Sklon stacionární fronty se určuje podle Margulesovy rovnice. Viz též profil atmosférické fronty.
angl: slope of a front; slov: sklon atmosférického frontu; něm: Neigung der Frontfläche f; rus: наклон фронта  1993-a3
podpořila:
spolupracují: