Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pampero
stud. nárazovitý vítr jz. směrů na pampách v Argentině a Uruguayi, obvykle vázaný na přechod čar instability s projevem studené fronty. Je často doprovázen bouřkovými lijáky s náhlým poklesem teploty. Vyskytuje se při vpádech studeného vzduchu z již. polárních oblastí, a je tedy obdobou severoamerického větru norther.
Termín je přejat ze španělštiny, jeho základem je slovo pampa.
angl: pampero; slov: pampero; něm: Pampero m, Pampero m; rus: памперо  1993-a1
podpořila:
spolupracují: