Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

instabilita atmosféry absolutní
vertikální instabilita atmosféry pro nasycený i nenasycený, popř. suchý vzduch, kdy vertikální teplotní gradient v dané vrstvě atmosféry je větší než suchoadiabatický teplotní gradient. Pojem absolutní instabilita atmosféry má v klasické Normandově klasifikaci instability (stability) atmosféry poněkud odlišný smysl.
angl: absolute instability of atmosphere slov: absolútna instabilita ovzdušia něm: absolute Instabilität der Atmosphäre f rus: абсолютная неустойчивость атмосферы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: