Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

složka cirkulace zonální
průmět vektoru větru popisujícího v daném místě a hladině všeobecnou cirkulaci atmosféry na místní rovnoběžku. Pokud je zonální složka cirkulace orientována k východu, považuje se za kladnou, v opačném případě za zápornou. Viz též cirkulace zonální, složka cirkulace meridionální.
angl: zonal component of circulation; slov: zonálna zložka cirkulácie; něm: zonale Zirkulationskomponente f; rus: зональная составляющая циркуляции  1993-a3
podpořila:
spolupracují: