Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

složka cirkulace zonální
průmět výsledného vektoru větru odpovídajícího všeobecné cirkulaci atmosféry v daném bodě, oblasti nebo hladině na místní rovnoběžku. K východu orientovaná zonální složka cirkulace se považuje za kladnou, opačná za zápornou. Viz též cirkulace zonální, proudění zonální, index zonální cirkulace, složka cirkulace meridionální.
angl: zonal component of circulation slov: zonálna zložka cirkulácie něm: zonale Zirkulationskomponente f rus: зональная составляющая циркуляции  1993-a3
podpořila:
spolupracují: