Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

GRIB
obecná informace v pravidelné síti bodů v binárním formátu pro přenos zpracovaných nebo předpověděných hodnot meteorologických prvků, zejména pro distribuci výstupů met. modelů. Kód GRIB obsahuje definici geometrie sítě bodů, popis typu dat, použité komprese a prezentace dat.
angl: GRIB slov: GRIB něm: GRIB fr: GRIB m rus: ГРИБ  2014
podpořila:
spolupracují: