Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pozorování fenologické
pozorování časového průběhu fenologických fází během roku konané na fenologických stanicích. Zaznamenává se nástup fází jak u rostlin, tak u živočichů, popř. začátek polních prací.
angl: phenological observation slov: fenologické pozorovanie rus: фенологическое наблюдение něm: phänologische Beobachtung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: