Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

díra vzdušná
v letecké terminologii zastaralý a nevhodný název pro intenzívní sestupné pohyby působené termickou i mechanickou turbulencí zejména nad členitým terénem.
angl: air-pocket slov: vzduchová diera něm: Fallbö f, Luftloch n fr: poche d'air f rus: воздушная яма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: