Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ohřev letadla kinetický
zvýšení teploty povrchu letadla, především náběžných hran křídel, vlivem jeho pohybu vzduchem. Velikost kinetického ohřevu letadla se přibližně určí ze vztahu
ΔT=ν22000,
kde ΔT je kinetický ohřev v K a v je rychlost pohybu letadla v m.s–1. V oblacích, v důsledku spotřeby tepla na vypařování oblačných částic, které se dostanou do styku s povrchem letadla, se kinetický ohřev letadla snižuje přibližně na polovinu. V letecké meteorologii má velikost kinetického ohřevu letadla význam pro předpověď námrazy na letadle. Viz intenzita námrazy na letadlech.
angl: kinetic aircraft heating slov: kinetický ohrev lietadla něm: kinetische Erwärmung des Flugzeuges f rus: кинетический нагрев самолета  1993-a1
podpořila:
spolupracují: