Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

směr větru převládající
angl: prevailing wind direction slov: prevládajúci smer vetra rus: преобладающее направление ветра něm: vorherrschende Windrichtung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: