Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

diagram energetický
druh termodynamického diagramu, na kterém je plocha uzavřená křivkou vyjadřující uzavřený transformační cyklus, úměrná práci vykonané soustavou (např. hmotností vzduchu), která byla tomuto cyklu podrobena. Úměrnost plochy a práce musí platit po celé ploše diagramu. Na energetickém diagramu je možné kvantit. určit mimo jiné energii vertikální instability. Energetickým diagramem je např. emagram, tefigram a Refsdalův diagram.
angl: energy diagram slov: energetický diagram něm: Energiediagramm n rus: энергетическая диаграмма fr: diagramme enthalpique m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: