Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

instabilita atmosféry podmíněná
vertikální instabilita atmosféry uplatňující se při nasycení vystupující vzduchové částice, pokud hodnota vertikálního teplotního gradientu v dané vrstvě atmosféry leží mezi hodnotami suchoadiabatického a nasyceně adiabatického teplotního gradientu. Sledovaná vrstva je tedy stabilní vzhledem k suchému vzduchu, ale instabilní vzhledem k nasycenému vzduchu, jehož výstup se po dosažení hladiny volné konvekce zrychluje. V klasické Normandově klasifikaci instability (stability) atmosféry má termín podmíněná instabilita odlišný význam. Viz též CAPE.
angl: conditional instability of atmosphere slov: podmienená instabilita ovzdušia něm: bedingte Instabilität der Atmosphäre f rus: влажнонеустойчивость атмосферы, условная неустойчивость атмосферы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: