Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bouřka místní
občas používané hovorové společné označení pro bouřku uvnitř vzduchové hmoty a bouřku orografickou. Označení vyjadřuje i slabší a lokální charakter konvektivní bouře, při jejímž vývoji k bouřce dochází.
angl: local thunderstorm; slov: miestna búrka; něm: örtliches Gewitter n; fr: micro-orage m; rus: местная гроза  1993-a3
podpořila:
spolupracují: