Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pásmo tišin
angl: calm belt; slov: pásmo tíšin; něm: Kalmenzone f; rus: зона затишья, зона штилей  1993-a1
podpořila:
spolupracují: