Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

intenzita fronty
kvalitativně posuzovaná charakteristika a tendence dějů probíhajících na atmosférické frontě včetně frontogeneze a frontolýzy. Opírá se zpravidla o velikost změn hodnot meteorologických prvků a průběh povětrnostních jevů při přechodu fronty.
angl: intensity of front slov: intenzita frontu rus: интенсивность фронта něm: Stärke der Front f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: