Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aerosoly sekundární
syn. aerosoly nukleační – aerosolové částice, které vznikají v atmosféře procesem nukleace z původně plynných látek. Ve starší čes. tech. literatuře se označují i jako aerosoly kondenzační.
angl: secondary aerosols; slov: sekundárne aerosoly; něm: sekundäres Aerosol n; fr: aérosols secondaires; rus: вторичные аэрозольные (взвешенные) частицы  2014
podpořila:
spolupracují: