Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konvekce termická noční
termická konvekce, která je důsledkem poklesu stability (labilizaci) vrstvy ovzduší, v jejíž horní části došlo v nočních hodinách k poklesu teploty radiačním ochlazením. Typickým příkladem je vznik či zesílení nočních konv. bouří.
angl: nocturnal thermal convection slov: nočná termická konvekcia něm: nächtliche thermische Konvektion f rus: ночная термическая конвекция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: