Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vrstva Appletonova
syn. vrstva F2.
angl: Appleton layer slov: Appletonova vrstva něm: Appleton-Schicht f rus: система Эплтона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: