Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vrstva Appletonova
syn. vrstva F2.
angl: Appleton layer; slov: Appletonova vrstva; něm: Appleton-Schicht f; rus: система Эплтона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: