Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kryosféra
nesouvislý obal Země tvořený ledem (především v ledovcích), sněhovou pokrývkou a permafrostem. Kryje se tedy s částí hydrosféry, pedosféry a litosféry. Klimatickými podmínkami utváření kryosféry se zabývá glacioklimatologie. Viz též chionosféra.
angl: cryosphere slov: kryosféra něm: Kryosphäre f rus: криосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: