Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kryosféra
nesouvislý obal Země tvořený ledem (především v ledovcích), sněhem a permafrostem. Kryje se tedy s částí hydrosféry, pedosféry a litosféry. Klimatickými podmínkami utváření kryosféry se zabývá glacioklimatologie.
angl: cryosphere slov: kryosféra rus: криосфера něm: Kryosphäre f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: