Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hygrotermograf
Termín se skládá z řec. ὑγρός [hygros] „vlhký, tekutý“, θερμός [thermos] „horký, teplý“ a z komponentu -γραφos [-grafos], odvozeného od slovesa γράφειν [grafein] „psát“.
angl: hygrothermograph; slov: hygrotermograf; něm: Hygrothermograph m; rus: гигротермограф  1993-a1
podpořila:
spolupracují: