Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hygrotermograf
angl: hygrothermograph slov: hygrotermograf něm: Hygrothermograph m rus: гигротермограф  1993-a1
podpořila:
spolupracují: