Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koloběh vody v přírodě
nevhodné označení pro hydrologický cyklus.
slov: kolobeh vody v prírode něm: natürlicher Wasserkreislauf m rus: круговорот воды в природе  1993-a3
podpořila:
spolupracují: