Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření viditelné
syn. světlo – krátkovlnné záření o vlnových délkách od 0,4 do cca 0,75 µm, na něž je citlivé lidské oko. Jednotlivým vlnovým délkám odpovídají určité barvy spektra, a to od fialové, která má nejkratší vlnové délky, až po červenou s nejdelšími vlnovými délkami. Viz též záření Slunce, fotometrie.
angl: visible radiation; slov: viditeľné žiarenie; něm: Strahlung im sichtbaren Wellenlängenbereich f; rus: видимоe излучение  1993-a2
podpořila:
spolupracují: