Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření viditelné
krátkovlnné záření o vlnových délkách od 0,4 do 0,73 µm, na něž je citlivé lidské oko. Jednotlivým vlnovým délkám odpovídají určité barvy spektra, a to od fialové, která má nejkratší vlnové délky, až po červenou s nejdelšími vlnovými délkami. Viz též záření Slunce.
angl: visible radiation slov: viditeľné žiarenie rus: видимоe излучение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: