Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hmotnost vodní páry měrná
angl: water vapour density; slov: merná hmotnosť vodnej pary; něm: Dichte von Wasserdampf f; rus: удельный вес водяного пара  1993-a2
podpořila:
spolupracují: