Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hmotnost vodní páry měrná
angl: water vapour density slov: merná hmotnosť vodnej pary rus: удельный вес водяного пара něm: Dichte von Wasserdampf f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: