Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hmotnost vodní páry měrná
angl: water vapour density slov: merná hmotnosť vodnej pary něm: Dichte von Wasserdampf f rus: удельный вес водяного пара  1993-a2
podpořila:
spolupracují: