Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

voda půdní
část podpovrchové vody, včetně vodní páry, obsažená v půdě nebo v přilehlých horninách nad souvislou hladinou podzemní vody. Viz též hydrosféra, bilance půdní vody, vlhkost půdy.
angl: soil water; slov: pôdna voda; něm: Bodenwasser n; rus: почвенная вода  1993-a3
podpořila:
spolupracují: