Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

voda půdní
část podpovrchové vody, včetně vodní páry, obsažená v půdě nebo v přilehlých horninách nad souvislou hladinou podzemní vody. Viz též hydrosféra, bilance půdní vody, vlhkost půdy.
angl: soil water slov: pôdna voda něm: Bodenwasser n rus: почвенная вода  1993-a3
podpořila:
spolupracují: