Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hladina izentropická
angl: isentropic level, isentropic surface; slov: izentropická hladina; něm: isentrope Fläche f; rus: изэнтропическая поверхность, изэнтропический уровень  1993-a1
podpořila:
spolupracují: