Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stáčení větru anticyklonální
stáčení větru v horiz. rovině dané anticyklonálním zakřivením proudnic. Na sev. polokouli má směr shodný s otáčením hod. ručiček, tj. míří vpravo, postavíme-li se čelem po směru větru, zatímco na již. polokouli je tomu opačně. Viz též zakřivení izobar nebo izohyps anticyklonální, anticyklona, stáčení větru cyklonální.
angl: anticyclonic rotation of wind slov: anticyklonálne stáčanie vetra rus: антициклоническое вращение ветра něm: antizyklonale Winddrehung f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: