Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

instabilita oblaku koloidní
vlastnost oblaku, která vystihuje nestabilitu spektra velikosti oblačných elementů i jejich fázového složení. Při vývoji oblaku roste část oblačných elementů na úkor ostatních a až ve formě srážek vypadává z oblaku. Typickým příkladem koloidní instability oblaku je růst kapek koalescencí, agregace ledových krystalů a růst ledových krystalů na úkor přechlazených vodních kapek ve smíšeném oblaku v důsledku rozdílného tlaku nasycené vodní páry nad vodou a ledem. Viz též teorie vzniku srážek Bergeronova–Findeisenova.
angl: colloidal instability of cloud slov: koloidálna instabilita oblaku něm: kolloidale Instabilität (in Wolken) f rus: коллоидальная неустойчивость облака  1993-a3
podpořila:
spolupracují: