Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hyetografie
zast. označení pro klimatologii atm. srážek.
angl: hyetography slov: hyetografia něm: Hyetographie f, Niederschlagsregistrierung f rus: гиетография  1993-a3
podpořila:
spolupracují: