Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hyetografie
zast. označení pro klimatologii atm. srážek.
Termín se skládá z řec. ὑετός [hyetos] „déšť“ a z komponentu -γραφια [-grafia], odvozeného od komponentu -γραφos [-grafos] (od slovesa γράφειν [grafein] „psát“).
angl: hyetography; slov: hyetografia; něm: Hyetographie f, Niederschlagsregistrierung f; rus: гиетография  1993-a3
podpořila:
spolupracují: