Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

diagram Herlofsonův
zast. označení pro zkosený diagram.
angl: Herlofson diagram slov: Herlofsonov diagram něm: Herlofson-Diagramm n fr: diagramme de Herlofson m, diagramme Skew T - log p m, diagramme Skew-T/log-P m rus: диаграмма Герлофсона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: