Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

diagram Herlofsonův
druh termodynamického diagramu, jehož souřadnicové osy T, log p jsou kosoúhlé (T je teplota vzduchu, p tlak vzduchu). Autorem diagramu je N. Herlofson. Používá se při vyhodnocování aerol. údajů naměřených v zemské atmosféře. Podobá se emagramu, avšak tlak p je v logaritmické stupnici vynášen podle dekadických logaritmů.
angl: Herlofson diagram slov: Herlofsonov diagram něm: Herlofson-Diagramm n rus: диаграмма Герлофсона fr: diagramme de Herlofson m, diagramme Skew T - log p m, diagramme Skew-T/log-P m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: